Лидия Конецовска

Философия на камъчетата

Днес разказах на един от най-близките си хора житейската си философия, а именно тази на камъчетата. Не, в главата ми тази философия никога не е имала конкретна форма, била е само абстракция и усещане...

До следващата новост

Мисълта тече и прелива. Скача от тема в друга. От човек към човек. От усещане към следващото. Било ли е лъжа предишното? Или просто всичко се променя, тече, но някак успява да остане същото. Странно...