Mittens XVX

Трансджендър дисфория блус

„Трансполовост“ е общ термин, който се налага и в нашия език, за да опише хората, чиято небиологична полова идентичност (чувството, че си мъж, жена или „джендъркуиър“ –...