Стрели без посока

Злободневни, но не и еднодневни, нашите автори хвърлят метафорите си по заобикалящия ги свят.